Information gällande Corona och bokningar

Frågor och svar

Just nu råder intensiv rapportering kring Corona-viruset och dess spridning, och vi följer de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna.


AVBOKNINGSREGLER

För bokningar som avser vistelse under försäsong och vinter (tidigaste ankomstdag 2020-10-01) gäller våra ordinarie bokningsregler, de hittar du här.

Vad händer om jag blir sjuk inför resan? Om du blir sjuk inför resan kan du som vanligt avboka med återbetalning om du har vårt avbokningsskydd och ett giltigt läkarintyg. Har du inget avbokningsskydd rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Vad händer om vi vill avboka ändå?
För övrigt gäller våra ordinarie avbokningsregler, de hittar du här.


.............................................................................................


ÖVRIGA FRÅGOR

Är det något speciellt vi behöver tänka på som gäst inför ankomst till er?
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förespråkar och har i övrigt inga tillägg, du hittar dessa rekommendationer här.

Vilka åtgärder har ni vidtagit i förebyggande syfte?
Vi följer utvecklingen och arbetar löpande med förebyggande åtgärder med fokus på hälsa och säkerhet i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har vi ökat frekvensen av städning på allmänna ytor och toaletter. I restaurangen serveras middag som vanligt 18.30, men vi försöker i större utsträckning att sprida ut gästerna över det utrymme som finns.


Vi har stor förståelse för att man är orolig i dessa tider, här kan du läsa mer och hålla dig uppdaterad: