Information gällande Corona

Frågor och svar

Uppdaterad 2020-03-30

Just nu råder intensiv rapportering kring Corona-viruset och dess spridning, och vi följer de rekommendationer som kommer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Än så länge finns inga restriktioner som gäller resor till vårt område, men om detta ändras kommer vi att informera om det.

Vad händer om jag blir sjuk inför resan?
Om du blir sjuk inför resan kan du som vanligt avboka med återbetalning om du har vår avbokningsförsäkring och ett giltigt läkarintyg. Har du ingen avbokningsförsäkring rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag.

Vad händer om vi vill avboka?
För tillfället finns inga rekommendationer om att avstå från resor till vårt område och därmed gäller ordinarie ombokningsregler, de hittar du här.

Är det något speciellt vi behöver tänka på som gäst inför ankomst till er?
Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten förespråkar och har i övrigt inga tillägg, du hittar dessa rekommendationer här.

Vilka åtgärder har ni vidtagit i förebyggande syfte?
Vi följer utvecklingen och arbetar löpande med förebyggande åtgärder med fokus på hälsa och säkerhet i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har vi ökat frekvensen av städning på allmänna ytor och toaletter. I restaurangen serveras middag som vanligt 18.30, men vi försöker i större utsträckning att sprida ut gästerna över det utrymme som finns.


Vi har stor förståelse för att man är orolig i dessa tider, här kan du läsa mer och hålla dig uppdaterad: