Villkor

För att kunna erbjuda dig ett boende som passar dig behöver vi lagra personuppgifter om dig.

Informationen samlas in av Bruksvallarna Ortsutveckling AB, det är vi som är personuppgiftsansvariga.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att meddela oss. Men om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina uppgifter innan du återkallade det.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Jag samtycker till ovanstående.

Tillbaka
BRUKSVALLARNA ORTSUTVECKLING AB             |            0684-201 85           |             fastigheter@bruksvallsliden.se

c/o MYHRSVÄNGEN 5    |   840 97 BRUKSVALLARNA